CFF Trim – Flexibel cementbeläggning

CFF Trim är bygger på idén att flexibelt material är mer slitstarkt än hårt och sprött.
CFF trim är en flexibel tunnskiktsbeläggning av polymercement. CFF Trim passar utmärkt för industrigolv, logistikhallar, lager, verkstäder samt offentliga ytor. Den kan pigmenteras i ett flertal olika kulörer.
CFF Trim kan renovera stora golvytor på kort tid utan driftsstörningar för verksamheten. CFF trim är luktfritt, kan enkelt läggas runt maskiner och ställage samt bygger enbart 2-3 millimeter.
CFF Trim utvecklades i början av 2000-talet i samarbete med företag inom svensk fordonsindustri för att renovera dåliga flintkotetgolv och asfaltsgolv. CFF utvecklade en golvbeläggning som enkelt och snabbt kunde läggas ovanpå flintkoaten och användas som nytt golv. Det upptäcktes snart att CFF Trim också passade utmärkt för att renovera porösa och spruckna betonggolv. CFF Trim har sedan dess lagts på flera av Sveriges ledande industri- och logistikföretag.
Det upptäcktes snart att det går att lägga CFF Trim på alla typer av industrigolv och underlag tack vare flexibiliteten och den goda vidhäftningen.
CFF Trim är en polymercement. Den kombinerar cementens slitstarka egenskaper med plastens flexibilitet, vilket ger den flera unika fördelar;
Flexibel- tar upp stora rörelser i underlaget utan att spricka
Läggs på alla underlag- asfalt, flintcote, betong osv, även på mycket dåliga underlag
Tunt skikt – bygger enbart ca 2-3 mm
Snabb installation- upp till 500-700 kvm kan installeras över en helg.
Mycket slitstark – 20 000 cykler av ett hjul med 200 kg tryck ger ingen mätbar nötning
Mycket god vidhäftning- upp till 10 års garanti på vidhäftning
Miljövänlig -innehåller inga märkningspliktiga ämnen (förutom cement)
Ljud- och vibrationsdämpande –CFF Trim ger en komfortkänsla för personalen.
Diffussionsöppen -tillskjutande fukt underifrån inga problem

 

CFF TRIM – den flexibla cementbeläggningen
CFF Trim är flexibel polymercement beläggning som tar upp rörelser i underlaget samt fördelar tryck ovanifrån, till skillnad mot hårda beläggningar som epoxi, hårdbetong och acrylgolv som riskerar att spricka eller släppa.